Ouders

Heeft u zorgen of vragen over uw kind op school, dan is het belangrijk deze te delen met de school!

Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te kunnen doen. U kunt in gesprek met de mentor, de ondersteuningscoördinator (soms zorgcoördinator genoemd) of met het team van deskundigen op school. De scholen werken vaak op de volgende wijze:

  • Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind op school, dan is de eerste stap deze zorgen kenbaar te maken bij de mentor van uw kind. Dit kunnen zorgen zijn op leergebied, maar bijvoorbeeld ook zorgen over het welbevinden van uw kind, het gedrag van uw kind thuis of op school, pesten, etc.  In veel gevallen kan de mentor een oplossing bieden.  
  • Als er meer nodig is, kan uw kind, in overleg met u, ook besproken worden met de ondersteuningscoördinator van de school. Soms sluit daar ook een leerlingbegeleider of de schoolmaatschappelijk werker bij aan. Tijdens dit overleg worden uw zorgen besproken en nader geanalyseerd en wordt, indien nodig, een plan gemaakt voor de komende periode. In veel gevallen zal uw kind in het Ondersteuningspunt op de school extra begeleiding krijgen, om zo binnen de eigen school zijn/haar schoolloopbaan met succes te kunnen voortzetten.
  • Als de plannen en afspraken en/of de ondersteuning van uw kind in het Ondersteuningspunt onvoldoende opleveren voor uw kind, kan de school besluiten gebruik te maken van extra voorzieningen van het samenwerkingsverband. Er zal dan een aanvraag voor de commissie Toelaatbaaheid (CTPaO) gedaan worden. Deze commissie denkt mee over de passende onderwijsplek voor uw kind. Zijn er nog mogelijkheden binnen het regulier onderwijs? Of is uw kind wellicht meer op zijn/haar plek in een speciale vorm van onderwijs? De CTPaO zal hier een advies over geven. Uiteraard zal school vragen om uw toestemming voor aanmelding bij de CTPaO.

 

Ontheffing lichamelijke oefening

Voor sommige vakken kan een leerling onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen, bijvoorbeeld door een lichamelijke handicap.

Klik hier voor meer informatie.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, disndag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl