Beschikking

De Commissie Toelaatbaarheid geeft een Toelaatbaarheidsverklaring af of adviseert een ander passend onderwijsaanbod. Het advies wordt verstrekt aan het bevoegd gezag van de school met een afschrift voor de ouders.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 06 47 30 29 11 (ma-di-do en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl