Leden

De Commissie Toelaatbaarheid bestaat uit een kernteam en een flexibele schil.

Kernteam:

  • Directeur Samenwerkingsverband/voorzitter
  • Gedragsdeskundige regulier onderwijs
  • Gedragsdeskundige speciaal onderwijs
  • Deskundige speciaal onderwijs

Flexibele schil (deelname op afroep):

  • Ondersteunings-coördinator van de school van herkomst (=aanmelder)
  • Ondersteunings-coördinator van de beoogde school voor speciaal onderwijs
  • Coördinator individueel arrangement Rebound
  • Gezinsbeschermer Jeugdzorg
  • Maatschappelijk deskundige van de school van herkomst

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 06 47 30 29 11 (ma-di-do en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl