Klacht en bezwaar

Niet eens met een beslissing over toelating?

Scholen en schoolbesturen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dat doen ze in nauw overleg met de ouders. Als ouders/wettelijk verzorgers wordt u bij elke stap betrokken. Toch kan het gebeuren dat u een beslissing niet accepteert. Soms komt een beslissing onverwacht of is het voor u teleurstellend. Het kan ook zijn dat u niet begrijpt waarom een bepaalde beslissing genomen is.

  • Maakt u bezwaar tegen een beslissing van een school om uw kind niet toe te laten of te verwijderen? Dan volgt u de normale klachtenregeling van de school of het schoolbestuur (zie informatie school).
  • Maakt u bezwaar tegen een beslissing van de CTO (Commissie toelaatbaarheid) over toelating van uw kind tot het speciaal (basis)onderwijs? Dan volgt u de bezwaarprocedure van het samenwerkingsverband. In dat geval doorloopt u het volgende stappenplan: Stappenplan_Klachten_en_Bezwaar.pdf