Interessante informatie

Afstandsonderwijs

Sommige jongeren gaan niet meer naar school of zijn enige tijd niet in staat om fysiek onderwijs op school te volgen. In het land zijn ondanks de beperkte ruimte die daarvoor tot op heden wettelijk geboden wordt, verschillende initiatieven ontplooid om deze jongeren toch onderwijs buiten het schoolgebouw ofwel ‘afstandsonderwijs’ te bieden.

Het ministerie heeft twee brochures gemaakt over de mogelijkheden van afstandsonderwijs. Een voor ouders, hier te vinden en een voor professionals, die je via deze link kunt bekijken.

In dit boekje presenteren het Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado en Ouders & Onderwijs een aantal voorbeelden van afstandsonderwijs die nu al gerealiseerd zijn. Deze initiatieven lopen soms voor de muziek uit en geven vorm aan het onderwijsrecht van leerlingen. Naast de voordelen van deze initiatieven voor de leerlingen zijn ook de beperkingen en belemmeringen waar zij tegen aanlopen in beeld gebracht.

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid