Algemeen

Een van de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO is het bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In ons samenwerkingsverband is daarvoor de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingericht. De CTPaO heeft de volgende taken:

  1. het uitbrengen van advies aan de directeur-bestuurder van het SWV over de toelaatbaarheid van de, onder zijn verantwoordelijkheid vallende, aangemelde leerlingen voor cluster 3 en cluster 4 onderwijs (VSO);
  2. het uitbrengen van advies aan de directeur-bestuurder van het SWV over de toelaatbaarheid van de, onder zijn verantwoordelijkheid vallende, aangemelde leerlingen voor praktijkonderwijs (PRO).

De vergaderingen van de CTPaO zijn terug te vinden in de agenda op de website.

 

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij reguliere VO-school'.

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij SBAO of (V)SO-school'

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid