Geschillencommissie

Bij verschil van inzicht kunnen scholen en ouders gebruik maken van de bezwaarprocedure. Het SWV heeft met vijf andere samenwerkingsverbanden VO in Noord-Holland de afspraak gemaakt dat de commissies die de toelaatbaarheidsaanvragen behandelen voor elkaar als een commissie van bezwaar en beroep kunnen functioneren; dat wil zeggen dat na een besluit een 'second opinion' kan worden aangevraagd.

Klik hier voor de procedure bezwaar en beroep.