Geschillencommissie

Soms is er een verschil van inzicht tussen ouders en de V(S)O school in verband met de aanmelding, of tussen ouders en het SWV of tussen V(S)O scholen en het SWV in verband met de afgifte of weigering van afgifte van een TLV. Dan kunnen ouders en scholen bezwaar maken. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is te lezen in onderstaande documenten.

Klik hier voor de bezwaarprocedure Zorplicht V(S)O scholen

Klik hier voor de bezwaarprocedure VSO-PRO afgifte of weigering afgifte TLV

03
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid