Toelaatbaarheid

Een van de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO is het bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In ons samenwerkingsverband is daarvoor de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingericht. Naast het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) beoordeelt de commissie ook de aanvragen voor Praktijkonderwijs en het PRO-vangnet.

De vergaderingen van de CTPaO zijn terug te vinden in de agenda op de website.

 

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij reguliere VO-school'.

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij SBAO of (V)SO-school'

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid