Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn personeel en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. De taak van de OPR is het al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft 18 zetels, waarvan 9 voor personeelsleden en 9 voor ouders/leerlingen van de aangesloten scholen binnen het SWV.

 

De samenstelling van de OPR is als volgt:

Dhr. Wim Pietersma,  Aloysius Stichting (personeelsgeleding) voorzitter

Mevr. Caty v.d. Merbel, Regius College (personeelsgeleding) vice-voorzitter

Dhr. Hans Teunissen, Regius College (oudergeleding)

Mevr. Jeannette Kleinveld, De Hogeberg (personeelsgeleding)

Dhr. Frank Oudmaijer, Clusius College (personeelsgeleding)

Mevr. Britta Kloos, Stichting Samenwerking Scholen (personeelsgeleding)

Mevr. Ellen Speksnijder, Wiringherlant (personeelsgeleding)

Dhr. Hans Fehling, Scholen aan Zee (personeelsgeleding)

Mevr. Chris Heuvelman, Stichting Ronduit (personeelsgeleding)

Mevr. Thea Medemblik, Stichting Samenwerking Scholen (oudergeleding)

 

Binnen de OPR zijn nog een aantal vacante posities:
Aloysius Stichting ouder/leerlinggeleding
Wiringherlant ouder/leerlinggeleding
Scholen aan Zee ouder/leerlinggeleding
Stichting Ronduit ouder/leerlinggeleding
Clusius College ouder/leerlinggeleding
Heliomare ouder/leerlinggeleding

De OPR heeft een eigen statuut en reglement. Deze tref je hieronder aan:

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

De OPR komt meerdere malen per jaar bij elkaar. De directeur van het SWV overlegt met de OPR.