Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn personeel en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. De taak van de OPR is het al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft 18 zetels, waarvan 9 voor personeelsleden en 9 voor ouders/leerlingen van de aangesloten scholen binnen het SWV.

 

De samenstelling van de OPR is als volgt:

Mevr. Caty v.d. Merbel, Regius College (personeelsgeleding) vice-voorzitter

Dhr. Hans Teunissen, Regius College (oudergeleding)

Mevr. Jeannette Kleinveld, De Hogeberg (personeelsgeleding)

Mevr. Sandra Verbeek, De Hogeberg (oudergeleding)

Dhr. Frank Oudmaijer, Clusius College (personeelsgeleding)

Mevr. Trudie Duineveld, Clusius College (oudergeleding)

Mevr. Britta Kloos, Stichting Samenwerking Scholen (personeelsgeleding)

Mevr. Thea Medemblik, Stichting Samenwerking Scholen (oudergeleding)

Mevr. Ellen Speksnijder, Wiringherlant (personeelsgeleding)

Mevr. Diana van Luijt, Wiringherlant (oudergeleding)

Dhr. Hans Fehling, Scholen aan Zee (personeelsgeleding)

Dhr. Rob Gaartman, Aloysiusstichting (personeelsgeleding)

 

De OPR heeft een eigen statuut en reglement. Deze tref je hieronder aan:

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

De OPR komt meerdere malen per jaar bij elkaar. De directeur van het SWV overlegt met de OPR.