Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn personeel en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. De taak van de OPR is het al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft 16 zetels, waarvan 8 voor personeelsleden en 8 voor ouders/leerlingen van de aangesloten scholen binnen het SWV.

De OPR heeft een eigen statuut en reglement. Deze tref je hieronder aan:

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

De OPR komt meerdere malen per jaar bij elkaar. De directeur-bestuurder van het SWV overlegt met de OPR, evenals de Raad van Toezicht jaarlijks in gesprek gaat met de OPR.

Recente agenda's OPR

Agenda vergadering OPR 19 april 2023

Agenda vergadering OPR 22 februari 2023

Agenda vergadering OPR 14 december 2022

Agenda vergadering OPR 12 oktober 2022

Agenda vergadering OPR 30 juni 2022

Agenda vergadering OPR 19 april 2022

Agenda vergadering OPR 10 februari 2022

Agenda vergadering OPR 8 december 2021

Agenda vergadering OPR 10 november 2021

 

 

12
maart

OCO-werkmiddag Texel

13
maart

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid