Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn personeel en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. De taak van de OPR is het al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft 16 zetels, waarvan 8 voor personeelsleden en 8 voor ouders/leerlingen van de aangesloten scholen binnen het SWV.

De OPR heeft een eigen statuut en reglement. Deze tref je hieronder aan:

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

De OPR komt meerdere malen per jaar bij elkaar. De directeur-bestuurder van het SWV overlegt met de OPR, evenals de Raad van Toezicht jaarlijks in gesprek gaat met de OPR.

De OPR heeft op dit moment 14 leden en 4 vacante zetels.

Naam lid Namens Organisatie
Marja Leemans  voorzitter Personeelsgeleding Scholen aan Zee
Natasja Angevare  vice-voorzitter Oudergeleding Scholen aan Zee
Chris Bolster Personeelsgeleding Vonk Schagen
Marjolein Markhorst Oudergeleding Vonk Schagen
Linda Helmerhorst Personeelsgeleding RSG Wiringherlant
Jan Tanja Oudergeleding RSG Wiringherlant
Jolanda van Spaandonk Personeelsgeleding Regius College
Angelique Winkelhuizen Oudergeleding Regius College
Marie-José Koevoets Personeelsgeleding OSG De Hogeberg
Baukje Hijlkema Oudergeleding OSG De Hogeberg
Liesbeth Salfischberger Personeelsgeleding St. Ronduit Onderwijs
Micheline Nijboer Oudergeleding St. Ronduit Onderwijs
Mirjam Warbout Personeelsgeleding St. Samenwerkingsschool
Rob Gaartman Personeelsgeleding Aloysiusstichting

 

Recente agenda's OPR

Agenda vergadering OPR 5 maart 2024

Agenda vergadering OPR 6 december 2023

Agenda vergadering OPR 3 oktober 2023

Agenda vergadering OPR 19 april 2023

Agenda vergadering OPR 22 februari 2023

Jaarverslagen OPR

Jaarverslag OPR 2023

 

 

 

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid