Leden Commissie Toelaatbaarheid

De Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) bestaat uit een kernteam en een flexibele schil.

Kernteam:

  • Consulent Passend Onderwijs SWV, die de stukken voor de vergadering voorbreid
  • Gedragsdeskundige regulier onderwijs
  • Orthopedagoog speciaal onderwijs
  • Psycholoog passend onderwijs

Flexibele schil, waarbij de deelname op afroep mogelijk is:

  • Ondersteuningscoördinator van de school van herkomst (=aanmelder)
  • Begeleider ondersteuningspunt van de school van herkomst
  • Ondersteuningscoördinator van de beoogde school voor speciaal onderwijs
  • Gezinsbeschermer Jeugdzorg
  • Maatschappelijk deskundige van de school van herkomst
  • Medewerker zorg- of wijkteam gemeente waar leerling woonachtig is
17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid