Links

Hieronder vind je een aantal handige en interessante links naar onder meer de scholen en de hulpverlening.

Aangesloten scholen Samenwerkingsverband
Scholen aan zee - www.scholenaanzee.nl
Regius College - www.regiuscollege.nl
Clusius College - www.clusius.nl
RSG Wiringherlant - www.wiringherlant.nl
De Hogeberg - www.dehogeberg.nl
De Pijler - www.de-pijler.nl
De Spinaker - www.despinaker.nl
Linie College - www.liniecollege.nl
Molenduin - www.molenduin.nl
Heliomare - www.heliomareonderwijs.nl

Aangesloten gemeenten Samenwerkingsverband
Gemeente Den Helder - www.denhelder.nl
Gemeente Schagen - www.schagen.nl
Gemeente Hollands Kroon - www.hollandskroon.nl
Gemeente Texel - www.texel.nl

Zorgeloos naar school
Website voor leerlingen, ouders, school en professionals over de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen met een chronische aandoening.
zorgeloosnaarschool.nl

Reik thuiszitters de hand!
Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan.
reikthuiszittersdehand.nl

De verbinding onderwijs-jeugd-zorg
Website voor professionals in de verbinding tussen onderwijs, jeugd en zorg binnen de regio.
www.onderwijsjeugd.nl

Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
Veilig thuis is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling.
www.vooreenveiligthuis.nl

GGD 
De website van GGD Hollands Noorden. De GGD is belast met de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland en dus ook op alle scholen.
www.ggdhollandsnoorden.nl

Ministerie
De officiële website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
www.minocw.nl

Steunpunt Passend Onderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad is er voor advies, informatie en ondersteuning bij de doorontwikkeling van passend onderwijs binnen de school, bestuur of samenwerkingsverband.
steunpuntpassendonderwijs-vo.nl

Passend Onderwijs
De website waar je alles kunt vinden over Passend Onderwijs.
www.passendonderwijs.nl

Opvoedingsonderwerpen
Site van en voor ouders over opvoedingsonderwerpen.
www.oudersonline.nl

Oudervereniging Balans
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact. 
www.balansdigitaal.nl

Dyslexie Centraal
Op deze pagina vind je informatie, praktische en inspirerende artikelen en materialen die ondersteuning bieden bij het inrichten van de ondersteuning en het onderwijs aan leerlingen met dyslexie. 
https://dyslexiecentraal.nl/voortgezet-onderwijs

Model Integrale Samenwerking
De opzet van het Model Integrale Samenwerking (MIS-K) is dat school, het wijkteam en het samenwerkingsverband met ouders en jeugdigen samenwerken rond ondersteuningsvragen.
https://www.mis-k.nl/

 

 

 

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid