Model Integrale Samenwerking

Het SWV, de scholen binnen het SWV en de gemeenten werken met elkaar samen aan de juiste ondersteuning voor elke jongere. Om nu te weten welke partij waarvoor verantwoordelijk is, is het Model Integrale Samenwerking Kop van Noord-Holland (MIS-K) ontwikkeld. De opzet van het MIS-K is dat school, het wijkteam en het SWV met ouders en jeugdige (jongere of leerling) samenwerken rond ondersteuningsvragen. Alle betrokkenen werken hierbij proactief en laagdrempelig; bespreken situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door. Jongeren (en hun ouders) met complexe zorgvragen hebben vaak zowel onderwijs als zorg nodig. Budgetten en beleid moeten daarom poreuze randen hebben om effectief ingezet te kunnen worden voor de ondersteuning van de jeugdige en het gezin.

Met behulp van het MIS-K kunnen de professionals uit het onderwijs, het SWV en de gemeenten met elkaar vaststellen wie waarvoor verantwoordelijk is en of er sprake is van een grijs gebied waarin niet duidelijk is wie de verantwoordelijkheid heeft. De afstemming met elkaar wordt dan in gang gezet zodat poreuze randen gaan ontstaan. Ga hierbij uit van samenwerking, wederzijds vertrouwen en van het gezamenlijk belang.

Het Model Integrale Samenwerking Kop van Noord-Holland is hier door professionals hier te raadplegen.

Het Model Integrale Samenwerking (MIS-K) toont de afgesproken (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen Jeugdwet en Onderwijswetten, geldend voor scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden in de Kop van Noord-Holland. Zie hieronder de routing per gemeente.

Klik hier voor het format Onderwijs Zorg Plan.

 

 

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid