Missie

De centrale missie van het SWV luidt:

‘Alle leerlingen in het samenwerkingsverband stromen gediplomeerd en/of op het bij hem best passende niveau[1] uit.’ en:

‘Voor alle leerlingen die daarbij ondersteuning nodig hebben, is passende hulp georganiseerd.’

 

[1] Soms is dat een beschermde plaats in de dagbesteding, soms wordt de leerling toe geleid naar duurzame arbeid of naar een beschutte werkplek, vaak gaat de leerling naar een vervolgopleiding in MBO, HBO of WO.

 

Met het tijdig inzetten van de juiste expertise wordt binnen het onderwijs adequate ondersteuning van docent en leerling bereikt. De juiste ondersteuning op de juiste plek, waarbij de school vind- én werkplaats is.

 


 

03
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid