Werkwijze/aanmelden

Aanmelding Toelaatbaarheidsverklaring VSO

De Commissie Toelaatbaarheid beoordeelt de aanvraag en geeft na een positieve beoordeling een Toelaatbaarheidsverklaring af. Voor de aanmelding moet een dossier worden opgesteld waaruit blijkt dat:

  • De ondersteuningsbehoefte van leerling, ouders en leerkrachten in kaart is gebracht
  • Er passende ondersteuning is geboden, maar deze niet toereikend is gebleken
  • Er passende begeleiding is aangeboden aan gezin/ouders (lopend of afgesloten)

Het dossier bevat:

  • Het aanmeldingsformulier, ondertekend door ouder(s) en de leerling indien 12 jaar of ouder
  • Een groeidocument inclusief handelingsplan en evaluatie óf het ontwikkelingsperspectief (PRO en VSO)
  • Het MDO-verslagformulier

Voor een uitgebreide beschrijving van de stukken die aangeleverd dienen te worden kunt u onze checklist bekijken. 

Het dossier dient, samen met relevante documenten, aangeleverd te worden bij de Commissie Toelaatbaarheid via de dropbox.

Let op: voor de verwerking van de aanmeldingen is het noodzakelijk dat in de titel van het aan te leveren document de voor- en achternaam van de leerling staan vermeld.

Bij voorkeur wordt het complete dossier in één PDF bestand aangeleverd.

Aanmelding Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs

De beschikking moet worden aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband. Naast het compleet ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier moet het dossier onderstaande documenten bevatten:

Checklist dossier:

  • Inschrijfformulier (VO-school) van de leerling
  • Overstapformulier PO/VO (OSO en OKR)
  • Testen en toetsen (volgens de lijst toegestane instrumenten)
  • OPP of groeidocument, volledig ingevuld en ondertekend

Het dossier dient, samen met relevante documenten, aangeleverd te worden bij de Commissie Toelaatbaarheid via de dropbox.

Let op: voor de verwerking van de aanmeldingen is het noodzakelijk dat in de titel van het aan te leveren document de voor- en achternaam van de leerling staan vermeld.

Bij voorkeur wordt het complete dossier in één PDF bestand aangeleverd.


Niet ondertekende aanvraagformulieren of formulieren zonder door ouders ingevulde zienswijze worden niet in behandeling genomen. Reserveren is niet mogelijk.

De CTPaO neemt een besluit op basis van de aangeleverde informatie.

Bij toekenning van de beschikking wordt een Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs afgegeven (TLVP).